Nel Myfanwy

2

Pen-blwydd Hapus iawn i Nel Myfanwy yn ddwy oed! Cariad mawr gan Mam, Dad, Elis, Cêt a’r teulu i gyd.