Nel Glyn

1

Pen-blwydd Hapus i Nel yn 1 oed. Ti werth y byd i gyd. Cariad mawr, Dad, Mam, Wil Ifan, Magi Mei, Fflei y ci a'r gwartheg godro i gyd!