Nedw

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Nedw Rhys gan Dad, Mam a'r teulu.