Nedw

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Nedw ar ei ben-blwydd yn 4 oed oddi wrth Dad, Mam a’i chwaer fawr Gwen a’r teulu oll. xxx