Nanw

4

Hip hip hwre, mae’r mwnci bach yma’n 4 oed! Pen-blwydd hapus iawn i ti Nanw. Cariad mawr gan Mam, Nain, Joseff, Hanna, Anti Rhi ac Yncl Pete.