Nanw

5

Hip hip hwre! Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Nanw Kiti yn 5 oed! Cariad mawr iawn a lot o swsus gan Mami, Dadi, dy frodyr mawr Elis a Steffan a dy chwaer fach Jini Grug. xxx