Nanw

3

Pen-blwydd hapus iawn i Nanw Eirug yn dair oed. Cariad a swsus mawr gan Mam, Nain, Joseff, Hanna, Anti Rhi ac Yncl Pete.