Nansi

3

Pen-blwydd Hapus Mawr iawn i Nansi yn dair oed! Llawer iawn o gariad gan Dad, Mam a dy frawd bach Tomos. xxx