Nansi

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Nansi yn dathlu dy ben-blwydd cyntaf! Gobeithio y cei di ddiwrnod hyfryd. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi a’r teulu i gyd!