Myfyr

3

Pen-blwydd Hapus Myfyr! Mwynha dy ddiwrnod a dy deisen Sam Tân. Cariad mawr oddi wrth Bleddyn, Mam, Dad a’r teulu i gyd. Xx