Morgan

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Morgan yn 2 oed. Cariad mawr iawn gan Mam, Dad a dy frawd mawr Islwyn.