Morfudd

7

Dymuniadau gorau i ti Morfudd ar dy ben-blwydd! Cariad mawr oddi wrth Gruffydd, Dad a Mam. Xxx