Miriam

4

Pen-blwydd Hapus i Miriam Haf! Gobeithio y cei di barti wrth dy fodd gyda dy ffrindiau! Cariad mawr oddi wrth Dadi, Mami, Greta, Noa a’r teulu i gyd!