Miri ac Eidda

6

Pen-blwydd Hapus i'r efeilliaid direidus, Miri ac Eidda yn 6 oed. Cariad mawr gan Mami C, Mami G a'r teulu i gyd.