Mererid

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Mererid yn 7 oed. Mwynha'r dathlu. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Elfed a Meg.