Meredydd

2

Pen-blwydd Hapus a chariad anferth gan dy holl deulu yn Llanuwchllyn a Llanllechid.