Meira

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Meira. Mwynha pob eiliad o'r diwrnod gyda dy deulu a ffrindiau. Cariad mawr, Mam, Dad, Greta, Ilar a Heti y ci. xx