Megan

3

Pen-blwydd Hapus iawn i Megan Gwenllian sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 3 oed. Mwynha dy barti! Llond trol o gariad gan Mam, Dad, dy frawd bach Ifan Gwilym, Nain a Taid Bae Penrhyn, Nain Hendre Bach a dy deulu i gyd.