Megan

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Megan sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 1 oed. Gobeithio y gwnei di fwynhau dy barti. Llawer iawn o gariad a swsus gan Mam, Dad, Nain a Taid Bae Penrhyn, Nain Hendre Bach a dy deulu a ffrindiau i gyd.