Max

5

Pen-blwydd Hapus i Max yn 5 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Llion ei frawd, Lilly ei chwaer, y teulu oll a'i ffrindiau i gyd.