Mathonwy

2

Pen-blwydd Hapus mawr i ti Mathonwy gan Mam, Dad dy chwaer fawr Lleucu, teulu Trawsnant a theulu’r Wern.