Mathonwy

1

Pen-blwydd cyntaf hapus iawn. Cariad mawr Dad, Mam, dy chwaer fawr Lleucu, teulu Trawsnant a teulu’r Wern.