Math

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Math yn ddwy oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy chwiorydd mawr Beca ac Alaw, dy frawd mawr Owain a Stwnsh y gath. xx