Martha

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Martha. Rwyt ti werth y byd i gyd! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, Pws a’r teulu oll. xxx