Mari

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Mari, chwaer cariadus i Lloyd. Ti werth y byd yn grwn. Cariad mowr a mwynha dy ben-blwydd oddi wrth Mam, Dad, Lloyd, Leni y ci, Mamgu, Dadcu a'r teulu oll.