Mari

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Mari yn 4 oed. Mwynha’r dathlu. Cariad mawr a llond trelar o swsus gan Dad, Mam, dy chwaer fawr Elin a’r teulu i gyd.