Mari

1

Pen-blwydd Hapus Mari a joia dy barti. Llawer o gariad oddi wrth Mami, Dadi a dy frawd mawr Tomos.