Marged

2

Pen-blwydd Hapus iawn i Marged yn ddwy oed gan Dad, Mam, Miriam, Taid a Nain Llangefni a Taid a Nain Niwbwrch.