Mared

5

Pen-blwydd Hapus mawr i ti. Pawen Lawen gan dy frawd mawr Dewi Aled, Dad, Mam a'r teulu. x