Mara

3

Pen-blwydd Hapus iawn I ti Mara yn dair oed! Cariad mawr oddi wrth Mummy, Dadi, Erin, Pws pws y gath, Nana a Grandad, Mamgu a’r teulu oll!