Mali

8

Pen-blwydd Hapus i Mali yn wyth oed. Cariad Mawr oddi wrth Mama, Dada, Gruff, Nain, Data, Tad-cu, Phil, Mason a gweddill y teulu!