Mali

7

Pen-blwydd Hapus i Mali yn saith oed. Cariad Mawr oddi wrth Mama, Dada, Gruff, Nain, Data, Mam-gu, Tad-cu, Phil, Mason a gweddill y teulu!