Mali

5

Pen-blwydd Hapus Mali! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd Isaac a Betsan dy chwaer.