Magw

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Magw yn 4 oed. Cariad mawr iawn oddi wrth Mam, Dad, dy ddwy chwaer Elsi a Nela a’r teulu i gyd! Xxxxx