Madog

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Madog sy'n dathlu ei ben-blwydd cyntaf. Llawer iawn o gariad oddi wrth Mam, Dad a'i chwaer fawr Ester. xxx