Madi

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti, Madi Siôn, yn ddwy oed! Cariad mawr mawr gan Mam, Dad a dy frawd bach Ffredi Elis. Xx