Madi

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Madi yn 3 oed! Llawer o gariad gan Dad, Mam, Bedo, Jaco a'r teulu i gyd. xxx