Macsen

1

Pen-blwydd Hapus i ti Macsen. Gobeithio i ti gael diwrnod wrth dy fodd yn chwarae gyda dy gefndryd a mynd i'r sŵ hefyd. Cariad mawr, Mam, Dad, Elsa'r gath a'r teulu i gyd. xxxxxx