Macsen

6

Pen-blwydd Hapus i ti Macsen yn 6 oed. Gobeithio y gwnei di fwynhau'r holl ddathliadau a dy barti Lego! Ni'n dy garu di gymaint oddi wrth Mami, Dadi, Elis, Mamgu, Dadcu, Anti Nia, Wncwl Andrew, Manon a Gruff.