Macsen

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Macsen yn 5 oed. Joia’r dathlu gyda dy deulu a dy ffrindiau! Ti werth y byd i gyd. Cariad mawr Mam, Dad, dy frawd mawr Osian a’r teulu oll. x x x