Mabon

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti. Cariad mawr gan Mam, Dad, dy frawd bach Noa a’r teulu oll.