Mabli Gwyn

3

Pen-blwydd Hapus Mabli Gwyn, Mwynha’ dy ddiwrnod. Cariad mawr gan Dad, Mam, Bobi, a’r cŵn Llew ac Indi x