Mabli

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Mabli yn 3 oed! Caru ti oddi wrth Dad, Mam a dy chwaer fach Lili.