Mabli

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Mabli yn bedair oed. Mwynhâ dy ddiwrnod. Cariad mawr oddi wrth Mam, Callum a’r teulu oll.