Mabli

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Mabli gan Mam, Steffan, Gareth, Owain, Osian, Foxy y ci a'r teulu i gyd.