Louis

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Louis sy'n dathlu ei ben-blwydd cyntaf yn 1 oed. Mwynha dy ddiwrnod! Llawer o gariad a swsus mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd mawr Reuben, dy chwaer fawr Darcie a'r teulu i gyd. xxx