Loti Mai

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Loti! Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, Ifan a’r teulu oll.