Loti

9

Pen-blwydd Hapus Loti Gwen. Joia dy ddiwrnod. Caru ti! Mami, Thomas, Mabli, Ioan a gweddill y teulu.