Lois

5

Pen-blwydd Hapus Loisi! Caru ti i’r lleuad ac yn ôl oddi wrth Caio dy frawd bach. xx