Llywelyn

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Llywelyn! Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi, Owain, Elain a'r teulu i gyd. xx